Specialistische kindzorg

Elk kind heeft recht op de beste opvang. Op ’t Schoapie is plek voor iedereen. Voor specialistische kindzorg hebben wij de Bloemenweide. Het dagritme is hier aangepast op de wensen van de kinderen. Dit biedt duidelijkheid en rust. Wij passen onze begeleiding aan op de unieke behoefte van jouw kind. We werken in kleinere groepen, zodat ieder kind goed in beeld is.