Logopedie

Sinds enkel jaren heeft Logopediepraktijk Salland een goede samenwerking met ’t Schoapie. Een aantal momenten per week komt de logopedist naar ’t Schoapie om kinderen te behandelen op deze locatie.

Waarvoor kunt u terecht bij de logopedist?
Wanneer de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind niet goed op gang komt, kan de logopedist helpen. Denk hierbij aan het niet goed kunnen uitspreken van letters, waardoor de spraak van uw kind niet goed verstaanbaar is. Bijvoorbeeld ‘koe’ wordt ‘toe’, ‘spelen’ wordt ‘pelen’. Denk hierbij ook aan een kleine woordenschat, het niet goed begrijpen van opdrachten of het niet goed kunnen spreken in zinnen.

Ook wanneer er sprake is van afwijkend mondgedrag kan de logopedist helpen. Denk hierbij aan duimen of speengebruik, een verkeerde uitspraak van klanken (bijvoorbeeld ‘slissen’) of open mondgedrag. Soms is er sprake van speekselverlies. Ook dan kan de logopedist helpen. Daarnaast kan de logopedist ook helpen en adviseren wanneer er eet- en drinkproblemen zijn bij (jonge) kinderen.

Werkwijze
De logopedist wordt gevraagd om uw kind te zien voor observatie of onderzoek. Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd aan u als ouder. U krijgt altijd terugkoppeling over de bevindingen.

Wanneer er een logopedische behandeling gestart wordt, zal de logopedist starten met een anamnesegesprek met u als ouder. Hierbij zal de logopedist vragen stellen die belangrijk zijn voor de behandeling, maar ook vragen met betrekking tot de (medische) voorgeschiedenis. Nadat de anamnese is afgerond zal er onderzoek plaatsvinden. Wanneer het onderzoek is afgerond, wordt er een behandeldoel(en) opgesteld en wordt de logopedische behandeling gestart. Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt een kind één of twee keer per week gezien voor behandeling. Er is regelmatig terugkoppeling naar u als ouder en naar de leidster(s) bij ’t Schoapie.

Vergoeding logopedie zorgverzekeraar
De logopedische behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Logopedische behandeling kan bij verschillende zorgverzekeraars ook via directe toegankelijkheid logopedie (DTL), u heeft dan geen verwijzing nodig. Voor specifieke informatie hierover adviseren wij u uw zorgverzekeringspolis na te lezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@logopediesalland.nl of bellen met 0572-351100

Enthousiast geworden?