Kinderfysiotherapie

‘t Schoapie heeft een samenwerkingsverband met Praktijk Kinderfysiotherapie Raalte. Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie dat zich richt op de motoriek van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Specialisme
Voor het specialisme kinderfysiotherapie dient men, na de reguliere fysiotherapieopleiding, nog een vierjarige post-hbo-opleiding kinderfysiotherapie te volgen. Het behandelen van kinderen is complex en specialistisch, doordat het kind voortdurend veranderingen doormaakt op basis van groei en ontwikkeling.

Kinderen leren spelenderwijs
Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen verloopt de ontwikkeling vertraagd, soms zonder aanwijsbare oorzaak of juist op basis van een aandoening, zoals orthopedische, neurologische of aangeboren aandoeningen. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind. Tevens is de kinderfysiotherapeut in staat om dreigende problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken. Hierdoor wordt er een positieve bijdrage geleverd aan een optimale participatie van het kind in zijn/haar omgeving. Bij het behandelproces worden ouders dan wel verzorgers en indien nodig ook anderen, zoals leerkrachten in het regulier of speciaal onderwijs of de medewerkers van de kinderopvang of de peuterspeelzaal, betrokken.

Meer informatie
Met uw vragen over kinderfysiotherapie kunt u terecht bij Marije Profijt van Praktijk Kinderfysiotherapie Raalte via 0572-356279. Kijk voor meer informatie op www.kinderfysiotherapieraalte.nl.

Enthousiast geworden?