Oudercommissie "Ouders praat mee"

Als er iemand is die exact weet wat het beste is voor hun kind, zijn dat de ouders … jij dus. Daarom is jouw inbreng van harte welkom. Samen maken we ’t Schoapie tot een nóg fijnere plek. Om die ouderinbreng wat meer structuur en vorm te geven, is er een oudercommissie. Deze groep van ouders adviseert over de kwaliteit van onze opvang. Denk daarbij aan tarieven, pedagogisch beleid of personeel. De ouders die in de commissie zitten, hebben kinderen verdeeld over al onze groepen zitten.

En mochten er verschillen in inzicht zijn. We werken met een klachtenprocedure waarbij, als het nodig is, een externe klachtencommissie geraadpleegd kan worden. Zo worden klachten altijd objectief en uiterst serieus behandeld.

Maar de oudercommissie is meer.. Zo helpen wij bij het organiseren van activiteiten zoals een opa/oma-ochtend, de open dag en de jaarlijkse ouderavond. Wij stellen de hulp en de inbreng van iedere ouder zeer op prijs. Samen zijn we namelijk tot nóg meer in staat. Kom dus gerust met voorstellen, want wij staan overal voor open.

De oudercommissie vergadert vier keer per jaar. De vergadering zijn openbaar. De data en de inhoud van de vergaderingen maken we op tijd zichtbaar.
Vragen of ideeën waarover je eens met de oudercommissie wil sparren? Of zelf interesse om onderdeel uit te maken van de oudercommissie?

Stuur een mail naar ocschoapie@gmail.com.

Enthousiast geworden?